Avainsana-arkisto: Juhlatalo Rahkola

Haastetta riitti, mutta kunnialla selvittiin – kohti vuotta 2022

XI Puistofilosofia-viikon avajaispäivänä 20.7.2021 pohdittiin muun muassa Kyllikki Saaren muiston merkitystä kansakunnan kollektiiviselle tajunnalle professori Juho Saaren johdolla. Kuva: Risto Hietala.

Rakkaat Puistofilosofian ystävät!

Kulunut vuosi on saatettu päätökseen. Uuden vuoden jo koitettua on hyvä hetki katsoa taaksepäin kulunutta vuotta ja pohtia joitakin mieleen painuneita hetkiä.

Kuten edellinen vuosi 2020, oli myös päättynyt vuosi 2021 koronaksi nimetyn maailmanlaajuisen pandemian vuosi. Jo toista vuotta peräkkäin jouduttiin Suomessa perumaan tai siirtämään suuri joukko erilaisia yleisötapahtumia.

Yleinen sulkutila näyttäytyi myös Puistofilosofia ry:n toiminnassa. Kuluneen vuoden aikana keikkailevia puistofilosofeja ei perinteiseen tapaan näkynyt ympäri Suomea järjestetyissä yleisötapahtumissa esittelemässä filosofoimisen mahdollisuuksia ja sen synnyttämiä oivalluksien riemua. Sen sijaan jännitettiin, pystytäänkö minkäänlaisia tapahtumia ylipäätään järjestämään – ja missä laajuudessa.

Maaliskuun koittaessa, koronapandemian jyllätessä jälleen kerran uudessa tartuntahuipussa, tehtiin päätös kesän XI Puistofilosofia-viikon järjestämisestä niin pitkälle kuin mahdollista ulkotiloissa. Ohjelma jaettiin kahteen osaan, josta toinen osa järjestettäisiin perinteitä noudattaen Ikaalisten Keskuspuistossa, toisen osan keskittyessä puiston vieressä sijaitsevan Juhlatalo Rahkolan pihamaalle, osaksi kulttuurimiljöölle kaavailtua Rahkolan kesä 2021 -tapahtumien sarjaa. Perinteiset iltakeskustelut Bar NoNamessa päätettiin sisätilojen rajallisen turvallisuuden vuoksi jättää kokonaan väliin ja keskittää myös iltaohjelma Rahkolaan.

Toimittaja Heikki Aittokoski ja Aristoteles Juhlatalo Rahkolan esiintymislavan edessä. Rahkolan merkitys korostui entisestään Puistofilosofia-viikon tapahtumapaikkana kesällä 2021. Kuva: Heikki Aittokoski.

Ei sisätiloista sentään täysin kokonaan luovuttu. Uutena esiintymispaikkana ja Puistofilosofian historian ensimmäisenä live-striimi -tilana toimisi upea Oman tuvan rakennus Wanhassa kauppalassa, toki kokoontumisrajoitusten ehdoilla. Lapsille suunnattu filosofia-päivän ohjelma jaettiin sekä Rahkolan että Ikaalisten kaupunginkirjaston välille.

Valittu strategia osoittautui oikeaksi, sillä XI Puistofilosofia-viikon koittaessa Pirkanmaalla vietettiin koronan kohdalla pienimuotoista suvantovaihetta. Niinpä tiistaina 20.7.2021 saapui Ikaalisten Keskuspuistoon juhlistamaan ajattelun ja dialogin festivaalin avajaisia satapäinen yleisö. Viikon aikana se kuunteli alustuksia, keskusteli, ajatteli ja oppi tutustumaan toisiinsa tavalla, joka teki tapahtumasta jälleen kerran ainutlaatuisen. Samalla se tutustui laajaan oheisohjelmaan, kuten taidenäyttelyihin, poistettujen kirjojen myyntiin, musiikki- ja sirkusesityksiin, jopa vasta tarkastetun Ikaalisten kansallispuvun esittelytilaisuuteen. Puistofilosofian henki oli vahvasti kaikkialla läsnä.

Ja, se henki oli suorastaan käsin kosketeltavissa: Viiden päivän aikana 25 ohjelmanumeroa sisältäneessä festivaalissa kävi yhteensä noin 1600 henkeä. Jälleen kerran tehtiin Puistofilosofia-viikon uusi yleisöennätys.

Puistofilosofia-viikon sisältöön ovat kuuluneet alusta lähtien vapaat keskustelut. Puistofilosofeja tärkeiden asioiden äärellä Keskuspuistossa torstaina 21.7.2021. Kuva: Puistofilosofi.

Koronapandemia jylläsi kaiken aikaa taustalla. Avajaispäivänä Pirkanmaa siirtyi taudin leviämisvaiheeseen ja suunta jatkui koko viikon ajan jyrkästi ylöspäin. Leppoisan filosofoinnin taustalla järjestäjätaho jännitti, tulisiko viikon aikana kenties yleisötilaisuuksiin liittyviä uusia rajoituksia.

Voisi sanoa, että festivaali saatiin vedettyä maaliin kreivin aikaan. Turvallisuudesta ei kuitenkaan tingitty, vaan saatavilla olleet käsidesit ja kasvomaskit, mikrofonien ja kiinteiden pintojen desinfiointi sekä yleisön keskuudessa riittävät turvaetäisyydet pystyttiin toteuttamaan. Todistettavasti yhtäkään koronatartuntaa tai altistumista ei kirjattu viisipäiväisen tapahtuman aikana.

Puistofilosofia ry haluaa kiittää sekä esiintyjiä, henkilökuntaa että yleisöä vastuullisesta ja toiset huomioon ottavasta käyttäytymisestä. Siinäkin mielessä Puistofilosofian henki oli vahvasti läsnä.

Käsihygienian merkitys on tullut puistofilosofeille tutuksi kuluneen kahden vuoden aikana. Käsidesipullo Keskuspuiston nurmikolla 20.7.2021. Kuva: Puistofilosofi.

Nyt ajatukset ovat siirtyneet kohti ensi kesää ja XII Puistofilosofia-viikkoa. Yhteistyökumppanuus Suomen Akatemian, Eurooppalaisen filosofian seuran, Suomen Filosofisen Yhdistyksen sekä Erätauko-Säätiön ja Yleisradion Hyvin sanottu -hankkeen kanssa jatkuvat. Ne mahdollistavat jälleen kerran mielenkiintoisen ohjelmallisen sisällön suunnittelun, joka varmasti näkyy tulevassa kesässä monipuolisuutena ja rikkautena.

Päättyneen vuoden aikana Puistofilosofia ry oli mukana myös Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 -kampanjassa. Yhdistys haluaa kiittää kyseisen kampanjan taustatahoja, opetus- ja kulttuuriministeriötä, Suomen Akatemiaa ja Tieteellisen seurain valtuuskuntaa mahtavasta yhteistyöstä! Oli ilo olla mukana Puistofilosofia ry:n arvoja niin läheisesti sivuavien toimijoiden kanssa nostamassa voimakkaasti esiin tutkitun tiedon ja tieteen merkitystä ja roolista esimerkiksi meidän kaikkien hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Toivottavasti kampanja avasi polkuja ja valaisi tietämättömyyden verhon takana lymyilevää todellisuutta. Vaikka kampanja on ohi, työskentely sen käsittelemien teemojen parissa jatkuu kuin itsestään myös tulevina vuosina.

Ikaalilaista näkökulmaa XI Puistofilosofia-viikolle toi Ikaalisten vasta tarkistetun kansallispuvun esittely, jota esitteli Helena Pesonen. Yleisö pääsi nauttimaan myös kauppalanvouti Matti Laineen valmistamaa sahtia, joka meni kuin kuumille kiville. Kuva: Heidi Mäkelä.

Puistofilosofia ry kiittää kaikkia ystäviään kuluneesta vuodesta 2021. Kiitos esiintyjille ja runsaslukuisille talkoolaisille, joita ilman tätä hyvän mielen tapahtumaa ei pystyttäisi järjestämään. Kiitos laajalle yhteistyökumppaneitten verkostolle, jotka ovat mahdollistaneet omalta osaltaan ohjelman sisältöjen suunnittelun ja toteuttamisen. Vaikka Puistofilosofia-viikko toteutetaan täysin talkootyön voimin, kiinteitä kuluja syntyy aina. Yhdistys haluaa kiittää taloudellista tukea tapahtumalle antaneita Ikaalisten kaupunkia ja Ikaalisten Säästöpankkisäätiötä tärkeästä tuesta.

Lopuksi Puistofilosofia ry toivottaa kaikille oikein hyvää ja riemullista uutta vuotta 2022! Olkoon se armollisempi, eteenpäin ja tulevaisuushorisonttia tavoittelevampi ja vähemmän energiaa kuluttava kuin kuluneet kaksi poikkeuksellista vuotta! Olemme kaikki ansainneet jonkinlaisen uuden alun. Olisiko se kaikista haasteista huolimatta sittenkin näköpiirissä? Toivoa emme saa missään tapauksessa menettää!

Edellisen johdosta, suurin toivein ja odotuksin toivotamme kaikki sydämellisesti tervetulleiksi Ikaalisiin viettämään XII Puistofilosofia-viikkoa 19.-23.7.2022. Sinisistä ajatuksista päästään silloin toivottavasti nauttimaan jälleen kerran mahdollisimman turvallisesti, yleisön muodostaman rikkaan dialogin muodostamassa harmonisessa kokonaisuudessa.

Sitä odotellessa pidetään huolta toinen toisistamme, eikä unohdeta päivittäistä filosofointia!

Päätöspäivänä lauantaina 24.7.2021 XI Puistofilosofia-viikolla keskustelua käytiin mm. Venäjän trolleista ja valeuutisista turvallisuusuhkana toimittaja Jessikka Aron kanssa. Kuva: Heidi Mäkelä.

Kurkistuksia XI Puistofilosofia-viikon ohjelmaan (osa 2)

XI Puistofilosofia-viikon ohjelman esittely jatkuu! Kuten jo aiemmassa ”kurkistuksessa” tuli esiin, tänäkin vuonna sinisten ajatusten äärelle Ikaalisiin saapuu todella mielenkiintoisia alustajia ja muita esiintyjiä, unohtamatta tietenkään erinomaista, pohdiskelevaa yleisöä!

Jatkamme ohjelman esittelyä. Luvassa on jälleen kolme mielenkiintoista, hyvin erilaisia aihepiirejä käsittelevää aihetta: Aku Ankka, metafysiikka ja eläinten oikeudet.

Aku Ankka on ollut suomalaisten suosikki jo sukupolvien ajan, yhdistäen niin vauvoja kuin vaarejakin. Tänä vuonna Suomen Akkari juhlii 70-vuotissynttäreitä. On vain oikeus ja kohtuus, että eräs ankallissankareistamme saa oman osansa filosofisista pohdiskeluista. Niitä XI Puistofilosofia-viikolla tarjoaa lehden päätoimittaja FM Aki Hyyppä.

Ihminen ei voi elää ilman metafysiikkaa! Aldous Huxleyn (1894 – 1962) siivekäs sanonta on aina yhtä ajankohtainen, mutta tulkinta metafysiikan merkityksestä on vaihdellut vuosisadasta toiseen. Toiset pitävät perusteellisia kysymyksiä aina ajankohtaisina, toisten mielestä metafyysiset pohdiskelut ovat pelkkää mystiikkaa. Ensimmäiseksi mainittua tarkasteltaessa Suomen Filosofisen Yhdistyksen (SFY) vieras FT Jani Hakkarainen löytää varmasti monta mielenkiintoista näkökulmaa yleisön mielenkiinnon herättämiseksi.

Kuvamme eläimistä on tieteellisen tutkimuksen lisääntymisen vuoksi voimakkaammassa murroksessa sitten Rene Descartesin (1956 – 1650), joka tunnetusti piti heitä lähinnä sieluttomina automaatteina. Käsitys eläinten hyväksikäyttämisestä ja kohtelusta on muuttunut yhä ajankohtaisemmaksi, ja tätä erittäin tärkeää aihepiiriä tulee käsittelemään Puistofilosofia-tapahtuman pitkäaikaisimman yhteistyökumppanin, Suomen Akatemian edustaja, FT Visa Kurki.

Aki Hyyppä.

FM Aki Hyyppä: Kääk! Aku Ankka lehden huumori. Aku Ankka -lehti 70 vuotta Suomessa

Aku Ankka -lehti on ilmestynyt Suomessa vuodesta 1951 saakka ja edelleen se porskuttaa maamme ylivoimaisesti suosituimpana aikakauslehtenä. Miten Akkari on vuosien varrella kehittynyt ja mitkä voivat olla sen suosion syyt? Miten Aku Ankan kieli ja huumori rakentuvat? Asiasta kertoo ja keskustelua ruokkii Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä.

Aki Hyyppä Juhlatalo Rahkolan lavalla XI Puistofilosofia-viikon avajaispäivän iltana klo 20.00.

Jani Hakkarainen.

FT Jani Hakkarainen: Mitä on metafysiikka?

Metafysiikka on perintinen olevaa, todellisuuden luonnetta ja yleistä rakennetta tutkiva filosofian keskeinen osa-alue. Tunnetusti teoksensa Metafysiikka neljännen kirjan alussa Aristoteles sanoo, että ensimmäinen tiede ”tarkastelee olevaa olevana [kreik. to on hê on] ja sille itsessään kuuluvia määreitä.” Metafysiikka tarkasteleekin esimerkiksi sellaisia kysymyksiä kuten mitä on oleminen, miksi on jotain pikemmin kuin ei mitään, onko kaikki fysikaalista ja onko meillä ihmisillä tahdonvapautta.

Metafysiikan tarkemmasta luonteesta ja tutkimuskohteesta on kuitenkin käyty keskustelua, välillä suoranaista kiistaa filosofiassa tuhansia vuosia. Erityisesti 1700-luvulta alkaen metafysiikkan legitimiteettiä tieteenalana on myös toistuvasti kritisoitu ankarasti. Tunnetuimpia ovat Immanuel Kantin ja 1900-luvun alun loogisten positivistien kuten Rudolf Carnapin kritiikit.

Kaikki tämä saa meidät kysymään, mitä metafysiikassa tarkkaan ottaen tarkastellaan? Vai onko metafysiikka jotakin parantumattoman mystistä ja hämärää? Onko metafysiikasta mahdollista luopua, jos se ei ole tieteenalana legitiimiä? Näihin kysymyksiin vastauksia hahmottelee FT Jani Hakkarainen esitys ”Mitä on metafysiikka?”. Hakkarainen on Tampereen yliopiston teoreettisen filosofian dosentti ja filosofian yliopistonlehtori. Hän tutkii metafysiikkaa systemaattisesti ja historiallisesti myös metanäkökulmasta: mikä on metafysiikan luonne ja tutkimuskohde. Yhdessä FT, dosentti Markku Keinäsen (Tampereen yliopisto) kanssa hän on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen teorian todellisuuden perimmäisestä luonteesta, erään ns. trooppiteorian.

FT Jani Hakkarainen Ikaalisten Keskuspuistossa XI Puistofilosofia-viikolla perjantaina 23.4. klo 14.00.

Visa Kurki.

FT Visa Kurki: Onko eläin esine?

Eläin on laillisesti esine. Näin tulevat juristit oppivat oikeustieteen opintojen alussa. Heille myös opetetaan, ettei esineillä voi olla oikeuksia. Mutta onko oikein kohdella tuntevaa olentoa hyödykkeenä? Niin sanotun käyttämättömyysajattelun edustajat sanovat, että meidän tulisi lakata käyttämästä eläimiä kokonaan. Maltillisemmat hyvinvointiajattelijat taas katsovat, että ihminen saa käyttää eläimiä, kunhan näitä suojataan tarpeettomalta kärsimykseltä. Tutkijatohtori Visa Kurki kertoo alustuksessaan tästä debatista. Hän kysyy myös, eikö eläimillä ole laillisia oikeuksia jo nyt. Laki kuitenkin suojelee eläimiä – eikö eläimillä näin ollen ole oikeuksia? Tämä riippuu siitä, mitä oikeuksilla tarkoitetaan. Alustus käsitteleekin myös oikeuksien käsitettä ja sitä, miten oikeudet voidaan ymmärtää.

Visa Kurki on alun perin Turusta kotoisin oleva oikeustieteen tutkija. Hänen erityisalaansa on oikeusteoria ja -filosofia. Kurki toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa on koskenut mm. oikeuksien ja oikeussubjektin käsitettä, eläinten oikeudellista asemaa sekä sitä, miten oikeusjärjestelmä voi säännellä erilaisia ryhmiä, kuten rikollisryhmiä ja rokkibändejä.


Vielä lisää kurkistuksia XI Puistofilosofia-viikon 20.-24.7.2021 ohjelmaan ennen sen virallista julkaisua tulossa lähipäivinä. Seuraa tätä sivustoa ja some-kanaviamme!